Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Główne zadania Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa:

- przygotowywanie planów inwestycyjnych i remontowych obiektów komunalnych,
- planowanie, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych w zakresie gospodarki komunalnej, budownictwa oraz drogownictwa,
- przeprowadzanie przetargów na zamówienia publiczne,
- kształtowanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie dróg lokalnych i oświetlenia miejskiego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego lub lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- wydawanie opinii o terenie w oparciu o plan przestrzenny lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy Kietrz.

 

Kontakt:

 

Kamil Bednarz – Kierownik referatu

tel. 77 485 43 56 wew. 33
nr pokoju: 27

 

Andrzej Ciura – Inspektor ds. drogownictwa

tel. 77 485 43 56 wew. 32
nr pokoju: 26

 

Ewa Sobola – Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26

 

Bożena Wołoszyn – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26

Wersja XML