Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA GRANTY PPRG AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

 
Szanowni Państwo,
 
W związku z licznymi pytaniami gmin z całej Polski odnośnie kwalifikowalności grantobiorców końcowych oraz sposobu dysponowania środkami grantu PPGR przez gminy, w dniu 18.10.2021 r.  na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z ich treścią można zapoznać się w załączniku do niniejszej informacji.
 
Na bieżąco monitorujemy wytyczne (które zmieniono już kilkukrotnie) oraz pojawiające się informacje odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania, jeżeli mają Państwo pytania z przyjemnością udzielimy odpowiedzi pod nr. telefonu 77 485 43 56 wew. 42
 
Z punktu widzenia pracowników Referatu Projektów i Rozwoju, którzy zajmują się Państwa oświadczeniami pragniemy zwrócić uwagę Państwa na poniższe pytania i odpowiedzi:
 
1. Czy członek rodziny pracownika PGR może złożyć więcej niż jedno podanie posiadając więcej niż jedno dziecko? 
 
Tak, na każde dziecko składa się osobne oświadczenie. 
 
2. Czy osoba-rodzic zamieszkały na terenie gminy np. Płoskinia (gmina uprawniona do złożenia) może złożyć wniosek/oświadczenie o przyznanie sprzętu w przypadku gdy krewny w linii prostej dziecka pracował w PGR położonym na terenie innej gminy np. Braniewo (również uprawnionej)? 
 
W takiej sytuacji tak - można składać Oświadczenie do upoważnionego urzędu gminy wg miejsca zamieszkania.
 
30. Proszę o wskazanie, czy w przypadku jeśli dziadek/rodzic dziecka pracował i mieszkał w innej gminie, gdzie było zlokalizowany PPGR, czy wnuczek/dziecko, który mieszka w innej gminie, w której istniał zlikwidowany PPGR może zostać zakwalifikowany do programu w ramach wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – “Granty PPGR”? 
 
Tak.
 
7. Jak rozumieć zapis „pracował niegdyś” , niegdyś czyli kiedy? 
 
• W momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa, 
• pracował kiedykolwiek np. pracował 5 lat i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR, 
• pracował w PGR „całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR.
 
11. Proszę o informację czy uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" na okres nauki zdalnej mogą zostać objęci wsparciem w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”? 
Użyczone uczniom laptopy do użytkowania w domu zostały zwrócone do szkół w chwili, gdy została przywrócona nauka stacjonarna i obecnie sprzęt znajduje się w szkołach. 
 
Tak, jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.
 
27. Jak należy rozumieć pojęcie opiekuna prawnego, zawarte w pkt 2 b) oświadczenia dla rodzica opiekuna prawnego (załącznik 8), tj: „(…) krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym (…)”? Czytając literalnie ten punkt oświadczenia, w tym dalszą jego część, w której mowa o tym, że należy podać imię i nazwisko członka rodziny, wydaje się, że kwalifikują się jedynie ci opiekunowie prawni dziecka, którzy są jedynie: rodzicami, dziadkami lub pradziadkami dziecka. Nie mogą to być natomiast żadne inne osoby, które są opiekunem prawnym dziecka i nie są wymienionymi wcześniej członkami rodziny (np. ciotka, wujek, rodzina zastępcza itp.). Czy nasza interpretacja zapisu pkt 2 b) jest poprawna, czy może wręcz przeciwnie, chodzi to o każdego opiekuna prawnego dziecka, w tym takiego, który nie jest rodzicem, dziadkiem czy pradziadkiem? 
 
Jeśli dziecko ma opiekuna prawnego (np. ciocia) i jej krewny w linii prostej spełnia przesłanki wskazane w dokumentacji, to tak.
 
PDFGRANTY PPGR
Wersja XML