Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA STACJONARNA

TERMIN: 20 września 2021 ROKU, godz. 15:00

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1.  Rozpoczęcie obrad sesji.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwał:
  3.1  przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.
  3.2  powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie powołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.
  3.3  wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.
  3.4  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.
  3.5  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.
 4.  Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                 Mirosław Skoczylas

 

Wersja XML