Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCXID postępowania.docx
DOCXlink do postępowania.docx
DOCSTWiORB Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu będącej dr. publiczną gm. nr 108809 O.doc
DOCSWZ - TP.doc
PDF00_Opis techniczny.pdf
PDF01_Długa_Z1_zagospodarowanie_podpisany.pdf
PDF02_Długa_Z2_zagospodarowanie_podpisany.pdf
PDF03_Długa_K1_konstrukcja_podpisany.pdf
PDF04_przedmiar.pdf
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx
DOCZał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
DOCZał nr 13 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
PDFWYJAŚNIENIE DO PRZEDMIARU.pdf
PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML