Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Aneta Kopeczek pełni swoją funkcję od dnia 4 sierpnia 2020 roku.

Zakres zadań i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.

Ponadto sekretarz prowadzi następujące sprawy:

- pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

- pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- urzędnik wyborczy,

- sporządzanie testamentów.

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00-12.00 i 14.00-15.00.

Wersja XML