Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - nabór na nowy rok szkolny.

 

Referat Organizacyjno- Prawny Urzędu Miejskiego w Kietrzu informuje, iż w dniach 01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów wszystkich typów szkół na rok szkolny 2021/2022.

 

Stypendium może otrzymać uczeń:

 

Druki wniosków oraz ulotki informacyjne można pobrać w sekretariatach szkół gminy Kietrz, na stronie www.kietrz.pl w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (punkt obsługi klienta lub pokój nr 10).

 

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi zaświadczeniami (oświadczeniami) o uzyskiwanych dochodach
i innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i materialną ucznia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Organizacyjno- Prawnego UM w Kietrzu,

 tel. 77/ 485 43 56 w. 14.

 

DOCINFORMATOR DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.doc
DOCXKlauzula informacyjna.docx
DOCWniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc

 

 

Wersja XML