Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

 

1 sierpnia 2021 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 97/2021 Wojewody Opolskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa opolskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Nadany zostanie sygnał ciągły, który będzie trwał przez jedną minutę.
Podstawą prawną do włączenia syren alarmowych są zapisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
Wymóg prawny uprzedzenia ludności o użyciu syren alarmowych zostaje spełniony poprzez niniejsze poinformowanie o ich włączeniu na stronie internetowej Gminy Kietrz.

 

Wersja XML