Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o przeprowadzeniu prac badawczych

 

Powiadomienie o przeprowadzeniu prac badawczych w ramach zadania „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”

 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w roku 2021 na terenie gminy Kietrz będą prowadzone prace w terminie 23.07 – 15.09.2021 r., monitoringowe w ramach zadania pt. „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020 – 2022”, koordynowanego przez Instytut Ochrony  Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zadanie ma na celu monitorowanie stanu ochrony gatunków zwierząt objętych Dyrektywą Rady 92/43/EWG poprzez przeprowadzenie standardowych badań na wybranych stanowiskach monitoringowych.

 

 

Wersja XML