Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr 88/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)

 

Burmistrz Kietrza postanawia:

 

1. Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Foryś nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1) Marceli Głogiewicz – przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący;

  2) Anna Ludwikowska-Wierzchowiec – dyrektor ZS w Kietrzu;

  3) Magdalena Bonich– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu;

  4) Pączko Urszula– ekspert z listy MEN;

  5) Lisowska Lidia – ekspert z listy MEN;

 

3. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               

 

                                                                                    Z up. Burmistrza mgr Aneta Kopeczek

 

Wersja XML