Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFIdentyfikator postępowania.pdf
PDFLink do postępowania.pdf
DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
PDF00 Opis OSW.pdf
PDF00 Opis STR.pdf
PDF00 Opis.pdf
PDF00.pdf
PDF01.pdf
PDF02.pdf
PDF03.pdf
PDF04.pdf
PDF05.pdf
PDF06.pdf
PDF07.pdf
PDF08.pdf
PDF09.pdf
PDF10.pdf
PDFPrzedmiar robót
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA
PDF00 ST.pdf
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx
PDFPyt i odp do SWZ-sig.pdf
PDFII Pyt i odp do przetargu.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFkwota przeznaczona na zadanie-sig.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML