Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCSWZ - TP
PDFZawartość Opracowania
PDFMetryka Projektu
PDFInformacje Ogólne
PDFZagospodarowanie Terenu
PDFOpis techniczny
PDFInformacja BIOZ
PDFOświadczenie Projektanta
PDFAnaliza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła
PDFCharakterystyka Energetyczna
PDFRYS _NR_1.pdf
PDFRYS_NR_2.pdf
PDFRYS_NR_3.pdf
PDFRYS_NR_4.pdf
PDFRYS_NR_5.pdf
PDFRYS_NR_6
PDFRYS_NR_7
PDFDecyzja, pozwolenie na budowę
PDFProjekt Techniczny
PDFWykaz wyposażenia meble
PDFPrzedmiar robót
PDFRYS_NR_1.pdf
PDFRYS_NR_2.pdf
PDFRYS_NR_3.pdf
PDFPT_SANITARNA.pdf
PDFPRZEDMIAR_SANITARNA.pdf
PDF041673 - wariant podwieszany, nagrzewnica elektryczna.pdf
PDFrys 1 rzut woda.pdf
PDFrys 2 rzut kan. sanitarnej.pdf
PDFrys 3 schemat woda.pdf
PDFrys 4 schemat kan. sanitarnej.pdf
PDFrys 5 rzut C.O..pdf
PDFrys 6 rzut klimatyzacji.pdf
PDFrys 7 wentylacja.pdf
PDFPT_ELEKTRYCZNA.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFPRZEDMIAR_ROBÓT.pdf
PDFZAWARTOŚĆ_OPRACOWANIA.pdf
PDFMETRYKA_ZAŁĄCZNIKA.pdf
PDFOPIS.pdf
PDFINFORMACJA_BIOZ.pdf
PDFPRZEDMIAR_ROBÓT.pdf
PDFRYS_NR_1.pdf
PDFRYS_NR_2.pdf
PDFRYS_NR_3.pdf
PDFRYS_NR_4.pdf
PDFRYS_NR_5.pdf
PDFRYS_NR_6.pdf
PDFRYS_NR_7.pdf
PDFRYS_NR_8.pdf
PDFWYKAZ_WYPOSAŻENIA.pdf
PDFST WYMAGANIA OGÓLNE
PDFST WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
PDFBUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.pdf
PDFBUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY..pdf
PDFrozbiórki.pdf
PDFST KONSTRUKCJA WIATY.pdf
PDFSPIS ZAWARTOŚCI.pdf
PDFZAWARTOŚĆ.pdf
PDFST KORYTOWANIE PROFILOWANIE ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.pdf
PDFST ROBOTY IZOLACYJNE.pdf
PDFST PODBUDOWY.pdf
PDFST ROBOTY MUROWE.pdf
PDFST ROBOTY TYNKARSKIE.pdf
PDFST terenu z kostki betonowej.pdf
PDFST DOSTAWA WYPOSAŻENIA.pdf
PDFST SUFITY PODWIESZANE.pdf
PDFST OGRODZENIA.pdf
PDFST OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE.pdf
PDFST ROBOTY MALARSKIE.pdf
PDFSPECYFIKACJA_TECHNICZNA_SANITARNA.pdf
PDFSPECYFIKACJA_TECHNICZNA_ELEKTRYCZNA.pdf
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx
DOCZał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
DOCZał nr 13 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
PDFIdentyfikator postępowania.pdf
PDFLink do postępowania.pdf
PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf

Wersja XML