Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3390231518415894820841148379204719051131472869915400
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27339
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 19640
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17452
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 15683
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 7383
 6. Aktualności
  Wyświetleń: 5131
 7. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5130
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 4232
 9. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 4065
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 3867
 11. Sesje
  Wyświetleń: 3549
 12. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 3479
 13. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 3323
 14. Protokoły
  Wyświetleń: 3174
 15. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2998
 16. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 2994
 17. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2882
 18. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2843
 19. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 2819
 20. Budżet
  Wyświetleń: 2807
 21. Sołectwa
  Wyświetleń: 2769
 22. Opłaty
  Wyświetleń: 2631
 23. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2547
 24. 2020
  Wyświetleń: 2485
 25. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 2475
 26. Porządek
  Wyświetleń: 2425
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2343
 28. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2336
 29. ZARZĄDZENIE NR 103.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 2240
 30. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 2221
 31. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 2179
 32. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2169
 33. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2142
 34. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 2133
 35. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 2078
 36. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 2033
 37. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 2033
 38. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 2024
 39. Informacje
  Wyświetleń: 1942
 40. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 1925
 41. Karty usług
  Wyświetleń: 1921
 42. Akty prawne
  Wyświetleń: 1915
 43. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1905
 44. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1853
 45. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 1816
 46. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 1807
 47. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 1803
 48. 2019
  Wyświetleń: 1799
 49. 2019
  Wyświetleń: 1779
 50. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1775
 51. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1765
 52. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1765
 53. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1747
 54. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1740
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1739
 56. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1732
 57. 2019
  Wyświetleń: 1731
 58. 2019
  Wyświetleń: 1720
 59. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1701
 60. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1700
 61. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1693
 62. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1690
 63. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1689
 64. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1658
 65. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1653
 66. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1649
 67. 2019
  Wyświetleń: 1639
 68. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1629
 69. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1621
 70. Informacja
  Wyświetleń: 1619
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1598
 72. 2019
  Wyświetleń: 1593
 73. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1578
 74. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1570
 75. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 1565
 76. 2019
  Wyświetleń: 1558
 77. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1558
 78. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 1555
 79. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 1555
 80. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1545
 81. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1538
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1536
 83. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1529
 84. 2019
  Wyświetleń: 1517
 85. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1501
 86. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 1496
 87. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1494
 88. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1491
 89. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1477
 90. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 1475
 91. 2019
  Wyświetleń: 1464
 92. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 1452
 93. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1434
 94. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1430
 95. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1420
 96. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1417
 97. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1417
 98. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 1413
 99. 2021
  Wyświetleń: 1412
 100. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1412
 101. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 1411
 102. Petycje
  Wyświetleń: 1411
 103. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1400
 104. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 1394
 105. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1390
 106. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1379
 107. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1369
 108. Projekty WPF
  Wyświetleń: 1366
 109. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1358
 110. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 1357
 111. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1344
 112. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1341
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1338
 114. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 1336
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1333
 116. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1332
 117. Deklaracje
  Wyświetleń: 1330
 118. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1328
 119. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1327
 120. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 1318
 121. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1316
 122. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 1305
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1295
 124. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1286
 125. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1283
 126. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 1270
 127. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 1265
 128. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1263
 129. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1260
 130. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1260
 131. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 1257
 132. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1231
 133. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 1224
 134. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1223
 135. Radni
  Wyświetleń: 1221
 136. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1220
 137. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1218
 138. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1205
 139. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 1188
 140. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1177
 141. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1176
 142. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1175
 143. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1173
 144. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 1169
 145. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1164
 146. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1160
 147. Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 1152
 148. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1151
 149. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1146
 150. Opłata targowa
  Wyświetleń: 1146
 151. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1144
 152. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1143
 153. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 1130
 154. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 1114
 155. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 1105
 156. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1105
 157. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1100
 158. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 1095
 159. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1094
 160. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 1087
 161. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1077
 162. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 1077
 163. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 1071
 164. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1069
 165. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1065
 166. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 1063
 167. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 1060
 168. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 1060
 169. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1060
 170. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1057
 171. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1056
 172. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1052
 173. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1046
 174. Luty 2021
  Wyświetleń: 1043
 175. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1040
 176. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 1039
 177. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1038
 178. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1038
 179. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1036
 180. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 1035
 181. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1033
 182. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1026
 183. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 1026
 184. MGOK
  Wyświetleń: 1019
 185. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1017
 186. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 1012
 187. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 1006
 188. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 998
 189. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 998
 190. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 997
 191. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 997
 192. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 994
 193. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 993
 194. MOPS
  Wyświetleń: 992
 195. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 986
 196. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 982
 197. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 979
 198. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 979
 199. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 978
 200. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 978
 201. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 973
 202. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 967
 203. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 961
 204. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 955
 205. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 953
 206. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 949
 207. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 948
 208. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 948
 209. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 945
 210. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 945
 211. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 944
 212. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 943
 213. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 943
 214. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 939
 215. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 938
 216. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 931
 217. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 927
 218. ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 925
 219. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 922
 220. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 921
 221. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 921
 222. ZARZĄDZENIE Nr 40.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 919
 223. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 908
 224. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 906
 225. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 905
 226. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 896
 227. ZARZĄDZENIE Nr 41.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 896
 228. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 892
 229. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 891
 230. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 890
 231. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 887
 232. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 878
 233. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 876
 234. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 872
 235. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 869
 236. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 862
 237. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 861
 238. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 860
 239. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 856
 240. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 853
 241. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 852
 242. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 849
 243. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 844
 244. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 839
 245. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 833
 246. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 826
 247. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 824
 248. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 822
 249. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 819
 250. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 816
 251. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 815
 252. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 814
 253. ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 813
 254. ZARZĄDZENIE Nr 37.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 813
 255. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 809
 256. UM Kietrz
  Wyświetleń: 808
 257. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 804
 258. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 799
 259. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 798
 260. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 798
 261. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 797
 262. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 797
 263. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 795
 264. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 794
 265. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 793
 266. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 791
 267. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 789
 268. ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 789
 269. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 789
 270. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 785
 271. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 784
 272. Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 775
 273. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 773
 274. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 773
 275. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 770
 276. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 770
 277. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 766
 278. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 759
 279. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 753
 280. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 751
 281. ZARZĄDZENIE Nr 38.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 282. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 749
 283. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 747
 284. IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 743
 285. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 743
 286. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 743
 287. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 742
 288. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 740
 289. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 740
 290. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 738
 291. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 738
 292. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 736
 293. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 735
 294. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 732
 295. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 731
 296. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 724
 297. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 722
 298. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 721
 299. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 721
 300. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 720
 301. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 719
 302. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 713
 303. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 709
 304. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 707
 305. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 705
 306. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 704
 307. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 704
 308. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 703
 309. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 703
 310. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 701
 311. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 699
 312. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 694
 313. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 690
 314. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 415/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 689
 315. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 687
 316. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 686
 317. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 683
 318. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 682
 319. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 677
 320. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 675
 321. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 675
 322. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 666
 323. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 666
 324. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 664
 325. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 662
 326. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 655
 327. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 652
 328. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 650
 329. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 649
 330. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 649
 331. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 645
 332. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 645
 333. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 645
 334. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 335. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 644
 336. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 637
 337. ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 637
 338. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 633
 339. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 632
 340. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 631
 341. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 630
 342. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 629
 343. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 344. ZARZĄDZENIE NR 44.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 345. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 626
 346. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 623
 347. ZARZĄDZENIE Nr 61.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 348. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 349. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 350. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 620
 351. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 620
 352. ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 619
 353. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 619
 354. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 618
 355. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 618
 356. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 615
 357. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 614
 358. Budżet 2021
  Wyświetleń: 610
 359. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 610
 360. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 606
 361. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 603
 362. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 602
 363. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 601
 364. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 600
 365. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 599
 366. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 598
 367. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 598
 368. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 597
 369. Protokoły wspólnych posiedzen komisji
  Wyświetleń: 595
 370. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 595
 371. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 593
 372. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 590
 373. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 590
 374. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 589
 375. ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 589
 376. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 585
 377. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 583
 378. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 583
 379. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 380. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 579
 381. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 575
 382. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 572
 383. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 570
 384. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 567
 385. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 565
 386. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 563
 387. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 559
 388. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 555
 389. ZARZĄDZENIE Nr 79.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 555
 390. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 555
 391. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 552
 392. ZARZĄDZENIE 54.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 393. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 549
 394. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 548
 395. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 548
 396. ZARZĄDZENIE NR 45.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 397. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 548
 398. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 547
 399. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 537
 400. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 537
 401. ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 531
 402. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 530
 403. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 529
 404. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 524
 405. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 524
 406. ZARZĄDZENIE 57.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 407. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 522
 408. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 521
 409. ZARZĄDZENIE 56.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 410. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 521
 411. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 516
 412. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 516
 413. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 514
 414. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 511
 415. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 510
 416. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 508
 417. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 507
 418. ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 506
 419. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 504
 420. Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2021 g. 15.21
  Wyświetleń: 501
 421. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 500
 422. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1
  Wyświetleń: 499
 423. ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r
  Wyświetleń: 497
 424. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 497
 425. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 494
 426. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 486
 427. Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 484
 428. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 483
 429. ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 482
 430. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 480
 431. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn
  Wyświetleń: 478
 432. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 476
 433. Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 471
 434. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 469
 435. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 465
 436. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 463
 437. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 462
 438. IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 461
 439. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 460
 440. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 459
 441. ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.
  Wyświetleń: 459
 442. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 458
 443. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 455
 444. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 453
 445. Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021
  Wyświetleń: 452
 446. Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 447. ZARZĄDZENIE NR 96.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 448. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 447
 449. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 447
 450. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 445
 451. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 444
 452. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 441
 453. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 441
 454. Postępowania do 130 tyś. PLN
  Wyświetleń: 440
 455. ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 438
 456. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 437
 457. ZARZĄDZENIE NR 72.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 458. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 435
 459. Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37
  Wyświetleń: 435
 460. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 435
 461. ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 435
 462. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 434
 463. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 434
 464. Zarządzenie nr 89.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 434
 465. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 432
 466. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 430
 467. ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 429
 468. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 426
 469. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Wyświetleń: 426
 470. ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 426
 471. Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 421
 472. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 420
 473. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 420
 474. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 419
 475. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 419
 476. ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 416
 477. PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 414
 478. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 414
 479. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 411
 480. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu z kontroli przeprowadzonej dnia 17 grudnia 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 411
 481. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 410
 482. Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 410
 483. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 408
 484. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 408
 485. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 405
 486. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 405
 487. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 399
 488. ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 397
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 397
 490. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 396
 491. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 396
 492. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 396
 493. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 395
 494. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 395
 495. ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 496. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 394
 497. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 393
 498. ZARZĄDZENIE NR 104.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 499. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2026 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 390
 500. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 390
 501. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 389
 502. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 387
 503. Uchwała Nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 386
 504. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 386
 505. Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 385
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 385
 507. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 384
 508. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 383
 509. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu
  Wyświetleń: 382
 510. ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 380
 511. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 379
 512. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 377
 513. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 377
 514. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz
  Wyświetleń: 375
 515. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 374
 516. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 373
 517. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 372
 518. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 371
 519. Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 369
 520. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 368
 521. ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 522. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 365
 523. ZARZĄDZENIE NR 127.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 524. 2020
  Wyświetleń: 362
 525. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 361
 526. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 360
 527. ZARZĄDZENIE Nr 51.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 359
 528. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 358
 529. PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 354
 530. Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 531. Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 347
 532. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 345
 533. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 343
 534. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 341
 535. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 340
 536. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 337
 537. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 333
 538. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 332
 539. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 328
 540. ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 328
 541. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 322
 542. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 320
 543. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 317
 544. ZARZĄDZENIE NR 126.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 545. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 313
 546. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 307
 547. ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 306
 548. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 303
 549. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 302
 550. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 301
 551. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 300
 552. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 298
 553. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 297
 554. PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 295
 555. ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.
  Wyświetleń: 293
 556. ZARZĄDZENIE NR 107.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 557. ZARZĄDZENIE NR 108.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 558. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 292
 559. Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 291
 560. Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 286
 561. 2020
  Wyświetleń: 283
 562. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 283
 563. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 282
 564. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 281
 565. Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021
  Wyświetleń: 281
 566. ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r
  Wyświetleń: 278
 567. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 277
 568. ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 277
 569. ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 276
 570. ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 571. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 263
 572. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 262
 573. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 262
 574. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 259
 575. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021
  Wyświetleń: 259
 576. Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku
  Wyświetleń: 259
 577. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za 2020 r.
  Wyświetleń: 256
 578. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 255
 579. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 255
 580. I kwartał 2021
  Wyświetleń: 254
 581. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 253
 582. Sprawozdania 2021
  Wyświetleń: 252
 583. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 252
 584. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 249
 585. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 247
 586. 2020
  Wyświetleń: 243
 587. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 243
 588. Protokół nr XXXII/221 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r.
  Wyświetleń: 242
 589. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 240
 590. Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.
  Wyświetleń: 240
 591. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 240
 592. 2020
  Wyświetleń: 239
 593. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 238
 594. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 236
 595. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 233
 596. Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 230
 597. ZARZĄDZENIE Nr 77.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 230
 598. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 228
 599. 2020
  Wyświetleń: 223
 600. Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  Wyświetleń: 223
 601. 2020
  Wyświetleń: 222
 602. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 222
 603. 2020
  Wyświetleń: 219
 604. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 218
 605. 2020
  Wyświetleń: 209
 606. 2020
  Wyświetleń: 209
 607. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 207
 608. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Wyświetleń: 207
 609. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 206
 610. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały Nr XXVII/317.2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 16 lutego 2021 w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 205
 611. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 204
 612. Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 203
 613. Wstrzymanie drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 614. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2464, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 201
 615. Uchwała Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 201
 616. Uchwała Nr XXX/347/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
  Wyświetleń: 200
 617. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 198
 618. OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz" w 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 619. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 196
 620. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 194
 621. Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 192
 622. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 623. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 09 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 189
 624. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 188
 625. Uchwała Nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 188
 626. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 188
 627. Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”
  Wyświetleń: 186
 628. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 185
 629. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 183
 630. Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 183
 631. Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 183
 632. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 182
 633. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 181
 634. Uchwała Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 179
 635. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.08.2021 r.
  Wyświetleń: 178
 636. PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 177
 637. Samorządowy Żłobek w Kietrzu
  Wyświetleń: 176
 638. Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 176
 639. Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 176
 640. Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 175
 641. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 174
 642. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 174
 643. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 173
 644. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 172
 645. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 172
 646. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 171
 647. Uchwała Nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 171
 648. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 170
 649. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300"”
  Wyświetleń: 170
 650. Uchwała Nr XXXIII/379/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 168
 651. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 168
 652. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 168
 653. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 167
 654. Uchwała Nr XXXIII/381/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz
  Wyświetleń: 167
 655. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 166
 656. Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 166
 657. Uchwała Nr XXXI/362/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026
  Wyświetleń: 166
 658. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 166
 659. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 165
 660. Uchwała Nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 165
 661. Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 662. Uchwała Nr XXXIII/382/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 162
 663. 2020
  Wyświetleń: 161
 664. Uchwała Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
  Wyświetleń: 161
 665. Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 160
 666. Uchwała Nr XXXIII/376/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 160
 667. PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 159
 668. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 159
 669. Zawiadomienie- obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 159
 670. Uchwała Nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 158
 671. PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 154
 672. Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 153
 673. Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 153
 674. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 150
 675. Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 150
 676. Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 149
 677. Uchwała Nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 148
 678. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 679. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 146
 680. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 146
 681. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 146
 682. Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 146
 683. Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 146
 684. II kwartał 2021
  Wyświetleń: 143
 685. Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 143
 686. Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016
  Wyświetleń: 142
 687. Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 142
 688. Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 140
 689. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 140
 690. Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  Wyświetleń: 139
 691. Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 139
 692. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 139
 693. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 597, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 138
 694. Opinia za 2020
  Wyświetleń: 138
 695. Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 138
 696. Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 137
 697. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 137
 698. Uchwała Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 136
 699. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Wyświetleń: 136
 700. Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 134
 701. Uchwała Nr XXXI/358/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 133
 702. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 133
 703. Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 132
 704. Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu
  Wyświetleń: 132
 705. Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 132
 706. ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku
  Wyświetleń: 131
 707. Uchwała Nr XXXII/375/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 130
 708. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 709. Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.
  Wyświetleń: 127
 710. Uchwała Nr XXXIII/385/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środkówRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 127
 711. Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021
  Wyświetleń: 124
 712. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 122
 713. Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 121
 714. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 119
 715. ZARZĄDZENIE Nr 144.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 716. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 117
 717. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 117
 718. PORZĄDEK XXXV UROCZYSTEJ SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 117
 719. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 105
 720. ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 721. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 103
 722. Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  Wyświetleń: 100
 723. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 99
 724. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 99
 725. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 99
 726. Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.
  Wyświetleń: 99
 727. Uchwała Nr XXXIV/391/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 95
 728. Protokół Nr XXXV/2021 Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.
  Wyświetleń: 94
 729. PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 93
 730. Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 92
 731. Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 92
 732. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 91
 733. Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 91
 734. Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 91
 735. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 11.08.2021 r.
  Wyświetleń: 90
 736. Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 90
 737. Uchwała Nr XXXIV/396/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 90
 738. Uchwała Nr XXXIV/398/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 90
 739. Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 88
 740. Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 88
 741. UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 86
 742. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 września 2021 roku
  Wyświetleń: 85
 743. Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 83
 744. Uchwała Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 82
 745. Uchwała Nr XXXVI/409/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 81
 746. Zarządzenie nr 141.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 81
 747. Uchwała Nr XXXVI/405/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 80
 748. Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 79
 749. Uchwała Nr XXXVI/407/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 79
 750. Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 79
 751. Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 76
 752. Zarządzenie nr 142.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 753. Uchwała Nr XXXVII/413/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 63
 754. Uchwała Nr XXXVII/415/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 61
 755. Uchwała Nr XXXVII/417/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031
  Wyświetleń: 61
 756. Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 60
 757. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 28
 758. Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 26
 759. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 15
 760. ZARZĄDZENIE NR 140.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 października 2021r.
  Wyświetleń: 10
 761. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Wyświetleń: 9
 762. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 763. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 764. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 765. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 7
 766. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 5
 767. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 5
 768. Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07.01.2020 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kietrz
  Wyświetleń: 3
Wersja XML