Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33902315184158948208411483792047190511314728610021900
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27374
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 19701
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17460
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 15689
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 7391
 6. Aktualności
  Wyświetleń: 5153
 7. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5134
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 4243
 9. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 4070
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 3869
 11. Sesje
  Wyświetleń: 3552
 12. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 3479
 13. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 3326
 14. Protokoły
  Wyświetleń: 3179
 15. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3003
 16. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 2994
 17. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2883
 18. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2844
 19. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 2833
 20. Budżet
  Wyświetleń: 2810
 21. Sołectwa
  Wyświetleń: 2772
 22. Opłaty
  Wyświetleń: 2647
 23. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2547
 24. 2020
  Wyświetleń: 2485
 25. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 2480
 26. Porządek
  Wyświetleń: 2426
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2346
 28. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2337
 29. ZARZĄDZENIE NR 103.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 2264
 30. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 2224
 31. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 2183
 32. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2169
 33. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2143
 34. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 2135
 35. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 2078
 36. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 2038
 37. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 2034
 38. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 2029
 39. Informacje
  Wyświetleń: 1942
 40. Akty prawne
  Wyświetleń: 1929
 41. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 1927
 42. Karty usług
  Wyświetleń: 1923
 43. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1907
 44. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1853
 45. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 1817
 46. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 1811
 47. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 1809
 48. 2019
  Wyświetleń: 1800
 49. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1780
 50. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1780
 51. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1780
 52. 2019
  Wyświetleń: 1779
 53. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1749
 54. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1747
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1739
 56. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1735
 57. 2019
  Wyświetleń: 1732
 58. 2019
  Wyświetleń: 1720
 59. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1701
 60. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1701
 61. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1696
 62. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1695
 63. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1690
 64. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1661
 65. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1654
 66. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1651
 67. 2019
  Wyświetleń: 1641
 68. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1631
 69. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1622
 70. Informacja
  Wyświetleń: 1621
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1599
 72. 2019
  Wyświetleń: 1594
 73. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1584
 74. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1570
 75. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 1568
 76. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1561
 77. 2019
  Wyświetleń: 1560
 78. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 1558
 79. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 1557
 80. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1548
 81. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1547
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1539
 83. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1538
 84. 2019
  Wyświetleń: 1518
 85. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1503
 86. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 1499
 87. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1497
 88. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 1493
 89. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1491
 90. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1478
 91. 2019
  Wyświetleń: 1465
 92. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 1455
 93. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1435
 94. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1431
 95. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1424
 96. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1419
 97. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1418
 98. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 1414
 99. 2021
  Wyświetleń: 1413
 100. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 1412
 101. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1412
 102. Petycje
  Wyświetleń: 1412
 103. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1402
 104. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 1396
 105. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1395
 106. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1392
 107. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1369
 108. Projekty WPF
  Wyświetleń: 1366
 109. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1360
 110. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 1357
 111. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1345
 112. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1342
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1342
 114. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 1338
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1335
 116. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1334
 117. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1331
 118. Deklaracje
  Wyświetleń: 1330
 119. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1327
 120. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 1321
 121. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1318
 122. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 1308
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1298
 124. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1288
 125. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1284
 126. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 1276
 127. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 1267
 128. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1263
 129. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1263
 130. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1261
 131. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 1259
 132. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1232
 133. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 1225
 134. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1224
 135. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1223
 136. Radni
  Wyświetleń: 1222
 137. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1218
 138. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1206
 139. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 1188
 140. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1178
 141. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1177
 142. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1175
 143. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1174
 144. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 1169
 145. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1165
 146. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1164
 147. Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 1152
 148. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1152
 149. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1147
 150. Opłata targowa
  Wyświetleń: 1147
 151. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1145
 152. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1143
 153. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 1131
 154. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 1115
 155. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1106
 156. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 1105
 157. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1101
 158. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 1095
 159. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1094
 160. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 1088
 161. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1079
 162. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 1077
 163. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 1071
 164. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1069
 165. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1066
 166. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 1063
 167. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 1061
 168. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 1060
 169. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1060
 170. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1057
 171. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1056
 172. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1052
 173. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1047
 174. Luty 2021
  Wyświetleń: 1044
 175. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1042
 176. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 1039
 177. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1038
 178. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1038
 179. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 1038
 180. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1037
 181. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 1035
 182. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1033
 183. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1027
 184. MGOK
  Wyświetleń: 1019
 185. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1017
 186. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 1012
 187. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 1006
 188. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1001
 189. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 998
 190. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 997
 191. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 997
 192. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 994
 193. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 993
 194. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 993
 195. MOPS
  Wyświetleń: 992
 196. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 982
 197. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 980
 198. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 979
 199. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 979
 200. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 979
 201. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 975
 202. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 968
 203. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 961
 204. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 956
 205. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 955
 206. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 949
 207. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 948
 208. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 948
 209. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 946
 210. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 945
 211. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 945
 212. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 944
 213. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 943
 214. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 940
 215. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 939
 216. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 936
 217. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 928
 218. ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 925
 219. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 923
 220. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 922
 221. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 921
 222. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 920
 223. ZARZĄDZENIE Nr 40.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 920
 224. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 909
 225. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 905
 226. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 898
 227. ZARZĄDZENIE Nr 41.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 896
 228. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 895
 229. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 894
 230. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 891
 231. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 888
 232. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 888
 233. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 878
 234. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 874
 235. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 869
 236. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 865
 237. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 863
 238. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 860
 239. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 857
 240. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 854
 241. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 853
 242. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 850
 243. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 845
 244. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 841
 245. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 833
 246. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 826
 247. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 824
 248. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 822
 249. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 819
 250. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 818
 251. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 815
 252. ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 815
 253. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 814
 254. ZARZĄDZENIE Nr 37.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 814
 255. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 809
 256. UM Kietrz
  Wyświetleń: 808
 257. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 804
 258. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 800
 259. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 799
 260. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 798
 261. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 797
 262. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 797
 263. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 797
 264. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 795
 265. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 793
 266. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 792
 267. ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 791
 268. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 790
 269. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 789
 270. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 786
 271. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 785
 272. Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 778
 273. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 773
 274. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 773
 275. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 771
 276. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 770
 277. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 767
 278. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 760
 279. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 753
 280. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 751
 281. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 750
 282. ZARZĄDZENIE Nr 38.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 283. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 748
 284. IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 744
 285. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 744
 286. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 743
 287. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 742
 288. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 741
 289. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 740
 290. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 739
 291. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 738
 292. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 737
 293. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 736
 294. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 733
 295. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 732
 296. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 725
 297. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 722
 298. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 722
 299. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 721
 300. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 721
 301. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 720
 302. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 713
 303. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 709
 304. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 707
 305. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 705
 306. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 705
 307. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 704
 308. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 703
 309. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 703
 310. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 701
 311. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 700
 312. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 694
 313. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 415/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 691
 314. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 690
 315. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 688
 316. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 687
 317. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 685
 318. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 684
 319. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 677
 320. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 676
 321. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 675
 322. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 667
 323. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 667
 324. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 664
 325. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 663
 326. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 657
 327. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 654
 328. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 650
 329. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 650
 330. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 649
 331. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 646
 332. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 645
 333. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 645
 334. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 335. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 644
 336. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 637
 337. ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 637
 338. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 633
 339. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 633
 340. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 632
 341. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 631
 342. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 629
 343. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 344. ZARZĄDZENIE NR 44.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 345. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 628
 346. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 625
 347. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 623
 348. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 623
 349. ZARZĄDZENIE Nr 61.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 350. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 351. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 620
 352. ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 353. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 619
 354. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 618
 355. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 618
 356. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 617
 357. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 615
 358. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 611
 359. Budżet 2021
  Wyświetleń: 610
 360. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 607
 361. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 603
 362. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 603
 363. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 601
 364. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 600
 365. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 600
 366. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 599
 367. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 599
 368. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 598
 369. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 597
 370. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 596
 371. Protokoły wspólnych posiedzen komisji
  Wyświetleń: 595
 372. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 591
 373. ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 591
 374. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 590
 375. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 589
 376. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 588
 377. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 585
 378. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 583
 379. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 582
 380. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 579
 381. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 576
 382. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 575
 383. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 571
 384. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 570
 385. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 567
 386. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 563
 387. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 562
 388. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 555
 389. ZARZĄDZENIE Nr 79.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 555
 390. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 555
 391. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 552
 392. ZARZĄDZENIE 54.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 393. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 549
 394. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 549
 395. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 548
 396. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 548
 397. ZARZĄDZENIE NR 45.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 398. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 548
 399. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 539
 400. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 538
 401. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 532
 402. ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 403. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 531
 404. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 525
 405. ZARZĄDZENIE 57.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 406. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 524
 407. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 524
 408. ZARZĄDZENIE 56.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 409. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 521
 410. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 521
 411. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 518
 412. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 517
 413. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 514
 414. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 511
 415. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 510
 416. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 510
 417. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 508
 418. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 507
 419. ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 506
 420. Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2021 g. 15.21
  Wyświetleń: 503
 421. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 502
 422. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1
  Wyświetleń: 499
 423. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 498
 424. ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r
  Wyświetleń: 497
 425. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 494
 426. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 489
 427. Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 485
 428. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 484
 429. ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 482
 430. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 481
 431. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn
  Wyświetleń: 478
 432. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 476
 433. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 471
 434. Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 471
 435. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 465
 436. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 465
 437. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 464
 438. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 462
 439. IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 461
 440. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 460
 441. ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.
  Wyświetleń: 459
 442. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 459
 443. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 455
 444. Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 445. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 453
 446. Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021
  Wyświetleń: 452
 447. ZARZĄDZENIE NR 96.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 448. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 448
 449. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 447
 450. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 447
 451. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 445
 452. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 442
 453. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 442
 454. Postępowania do 130 tyś. PLN
  Wyświetleń: 441
 455. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 438
 456. ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 438
 457. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 437
 458. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 437
 459. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 436
 460. ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 436
 461. ZARZĄDZENIE NR 72.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 462. Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37
  Wyświetleń: 435
 463. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 435
 464. Zarządzenie nr 89.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 434
 465. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 433
 466. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 430
 467. ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 430
 468. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 427
 469. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Wyświetleń: 427
 470. ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 426
 471. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 422
 472. Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 421
 473. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 421
 474. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 420
 475. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 419
 476. ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 477. PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 415
 478. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 414
 479. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 413
 480. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 412
 481. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu z kontroli przeprowadzonej dnia 17 grudnia 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 412
 482. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 410
 483. Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 410
 484. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 408
 485. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 408
 486. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 405
 487. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 400
 488. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 398
 489. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 398
 490. ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 397
 491. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 397
 492. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 397
 493. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 396
 494. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 396
 495. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 396
 496. ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 497. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 394
 498. ZARZĄDZENIE NR 104.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 499. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2026 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 391
 500. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 391
 501. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 389
 502. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 388
 503. Uchwała Nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 387
 504. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 387
 505. Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 387
 506. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 386
 507. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 385
 508. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 385
 509. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu
  Wyświetleń: 382
 510. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 381
 511. ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 380
 512. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 379
 513. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 377
 514. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 375
 515. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz
  Wyświetleń: 375
 516. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 374
 517. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 373
 518. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 372
 519. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 371
 520. ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 521. Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 369
 522. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 367
 523. ZARZĄDZENIE NR 127.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 365
 524. 2020
  Wyświetleń: 363
 525. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 363
 526. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 361
 527. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 528. ZARZĄDZENIE Nr 51.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 359
 529. PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 356
 530. Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 531. Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 347
 532. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 345
 533. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 343
 534. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 342
 535. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 341
 536. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 337
 537. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 334
 538. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 333
 539. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 328
 540. ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 328
 541. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 323
 542. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 321
 543. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 318
 544. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 316
 545. ZARZĄDZENIE NR 126.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 546. ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 547. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 307
 548. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 305
 549. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 304
 550. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 302
 551. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 302
 552. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 301
 553. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 298
 554. PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 295
 555. ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.
  Wyświetleń: 295
 556. ZARZĄDZENIE NR 107.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 294
 557. ZARZĄDZENIE NR 108.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 294
 558. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 292
 559. Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 292
 560. Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 288
 561. 2020
  Wyświetleń: 286
 562. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 284
 563. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 282
 564. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 282
 565. Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021
  Wyświetleń: 281
 566. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 279
 567. ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r
  Wyświetleń: 278
 568. ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 278
 569. ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 276
 570. ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 571. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 264
 572. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 263
 573. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 262
 574. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 260
 575. Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku
  Wyświetleń: 260
 576. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021
  Wyświetleń: 259
 577. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za 2020 r.
  Wyświetleń: 257
 578. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 256
 579. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 255
 580. I kwartał 2021
  Wyświetleń: 254
 581. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 253
 582. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 253
 583. Sprawozdania 2021
  Wyświetleń: 252
 584. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 250
 585. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 248
 586. 2020
  Wyświetleń: 243
 587. Protokół nr XXXII/221 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r.
  Wyświetleń: 243
 588. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 243
 589. 2020
  Wyświetleń: 240
 590. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 240
 591. Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.
  Wyświetleń: 240
 592. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 240
 593. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 239
 594. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 236
 595. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 234
 596. Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 231
 597. ZARZĄDZENIE Nr 77.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 231
 598. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 228
 599. 2020
  Wyświetleń: 227
 600. 2020
  Wyświetleń: 224
 601. Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  Wyświetleń: 224
 602. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 222
 603. 2020
  Wyświetleń: 220
 604. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 218
 605. 2020
  Wyświetleń: 211
 606. 2020
  Wyświetleń: 209
 607. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 209
 608. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Wyświetleń: 208
 609. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 207
 610. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały Nr XXVII/317.2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 16 lutego 2021 w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 205
 611. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 204
 612. Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 204
 613. Wstrzymanie drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 614. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2464, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 201
 615. Uchwała Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 201
 616. Uchwała Nr XXX/347/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
  Wyświetleń: 201
 617. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 198
 618. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 197
 619. OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz" w 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 620. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 194
 621. Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 193
 622. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 623. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 190
 624. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 09 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 189
 625. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 189
 626. Uchwała Nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 189
 627. Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”
  Wyświetleń: 187
 628. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 186
 629. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 184
 630. Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 183
 631. Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 183
 632. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 182
 633. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 181
 634. PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 179
 635. Uchwała Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 179
 636. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.08.2021 r.
  Wyświetleń: 178
 637. Samorządowy Żłobek w Kietrzu
  Wyświetleń: 177
 638. Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 177
 639. Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 177
 640. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 175
 641. Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 175
 642. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 174
 643. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 174
 644. Uchwała Nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 173
 645. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 172
 646. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 172
 647. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 172
 648. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 171
 649. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300"”
  Wyświetleń: 171
 650. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 170
 651. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 169
 652. Uchwała Nr XXXIII/379/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 168
 653. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 167
 654. Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 167
 655. Uchwała Nr XXXIII/381/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz
  Wyświetleń: 167
 656. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 166
 657. Uchwała Nr XXXI/362/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026
  Wyświetleń: 166
 658. Uchwała Nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 166
 659. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 166
 660. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 165
 661. Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 662. Uchwała Nr XXXIII/382/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 163
 663. 2020
  Wyświetleń: 162
 664. Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 161
 665. Uchwała Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
  Wyświetleń: 161
 666. PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 160
 667. Uchwała Nr XXXIII/376/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 160
 668. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 160
 669. Zawiadomienie- obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 159
 670. Uchwała Nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 158
 671. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 672. PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 154
 673. Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 153
 674. Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 153
 675. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 150
 676. Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 150
 677. Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 150
 678. Uchwała Nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 148
 679. Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 147
 680. Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 147
 681. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 146
 682. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 146
 683. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 146
 684. Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 144
 685. II kwartał 2021
  Wyświetleń: 143
 686. Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016
  Wyświetleń: 143
 687. Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 143
 688. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 597, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 141
 689. Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 140
 690. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 140
 691. Opinia za 2020
  Wyświetleń: 139
 692. Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  Wyświetleń: 139
 693. Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 139
 694. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 139
 695. Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 138
 696. Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 137
 697. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 137
 698. Uchwała Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 136
 699. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 700. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Wyświetleń: 136
 701. Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 134
 702. Uchwała Nr XXXI/358/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 133
 703. Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu
  Wyświetleń: 133
 704. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 133
 705. Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 132
 706. Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 132
 707. ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku
  Wyświetleń: 132
 708. Uchwała Nr XXXII/375/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 130
 709. Uchwała Nr XXXIII/385/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środkówRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 129
 710. Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.
  Wyświetleń: 127
 711. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 126
 712. Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021
  Wyświetleń: 124
 713. ZARZĄDZENIE Nr 144.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 123
 714. Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 121
 715. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 119
 716. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 119
 717. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 118
 718. PORZĄDEK XXXV UROCZYSTEJ SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 117
 719. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 106
 720. ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 721. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 103
 722. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 101
 723. Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  Wyświetleń: 100
 724. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 99
 725. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 99
 726. Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.
  Wyświetleń: 99
 727. Uchwała Nr XXXIV/391/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 95
 728. Protokół Nr XXXV/2021 Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.
  Wyświetleń: 94
 729. PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 93
 730. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 92
 731. Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 92
 732. Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 92
 733. Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 92
 734. Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 91
 735. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 11.08.2021 r.
  Wyświetleń: 90
 736. Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 90
 737. Uchwała Nr XXXIV/396/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 90
 738. Uchwała Nr XXXIV/398/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 90
 739. Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 88
 740. Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 88
 741. UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 86
 742. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 września 2021 roku
  Wyświetleń: 85
 743. Zarządzenie nr 141.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 84
 744. Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 83
 745. Uchwała Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 82
 746. Uchwała Nr XXXVI/405/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 81
 747. Uchwała Nr XXXVI/409/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 81
 748. Uchwała Nr XXXVI/407/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 80
 749. Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 80
 750. Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 79
 751. Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 76
 752. Zarządzenie nr 142.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 753. Uchwała Nr XXXVII/413/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 64
 754. Uchwała Nr XXXVII/415/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 62
 755. Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 61
 756. Uchwała Nr XXXVII/417/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031
  Wyświetleń: 61
 757. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 29
 758. Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 27
 759. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 15
 760. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Wyświetleń: 11
 761. ZARZĄDZENIE NR 140.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 października 2021r.
  Wyświetleń: 10
 762. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 763. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 764. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 7
 765. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 7
 766. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 5
 767. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 5
 768. Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07.01.2020 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kietrz
  Wyświetleń: 3
Wersja XML