Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
339023151841589482084114837920471905113143790000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 25932
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 17153
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15107
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 13993
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 5974
 6. Aktualności
  Wyświetleń: 4602
 7. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4595
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 3770
 9. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 3686
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 3596
 11. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 3322
 12. Sesje
  Wyświetleń: 3268
 13. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2773
 14. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 2770
 15. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2686
 16. Protokoły
  Wyświetleń: 2685
 17. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 2626
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2541
 19. Budżet
  Wyświetleń: 2530
 20. Sołectwa
  Wyświetleń: 2509
 21. Opłaty
  Wyświetleń: 2408
 22. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 2297
 23. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2233
 24. 2020
  Wyświetleń: 2231
 25. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2223
 26. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 2176
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2088
 28. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 2086
 29. Porządek
  Wyświetleń: 2058
 30. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2041
 31. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 2013
 32. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 1953
 33. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1908
 34. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1893
 35. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1857
 36. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1854
 37. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 1764
 38. Informacje
  Wyświetleń: 1753
 39. Karty usług
  Wyświetleń: 1748
 40. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1722
 41. Akty prawne
  Wyświetleń: 1713
 42. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1690
 43. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 1642
 44. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 1632
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1617
 46. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1597
 47. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1594
 48. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1591
 49. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 1580
 50. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1580
 51. 2019
  Wyświetleń: 1558
 52. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1558
 53. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1552
 54. 2019
  Wyświetleń: 1548
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1538
 56. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1522
 57. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1512
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1498
 59. ZARZĄDZENIE NR 103.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 1495
 60. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1494
 61. 2019
  Wyświetleń: 1487
 62. 2019
  Wyświetleń: 1483
 63. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1477
 64. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1463
 65. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1460
 66. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1456
 67. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1456
 68. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 1428
 69. 2019
  Wyświetleń: 1419
 70. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1410
 71. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1395
 72. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 1391
 73. 2019
  Wyświetleń: 1390
 74. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 1388
 75. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1386
 76. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1384
 77. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1382
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1380
 79. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1357
 80. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1356
 81. Informacja
  Wyświetleń: 1349
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1341
 83. 2019
  Wyświetleń: 1330
 84. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1330
 85. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1330
 86. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 1321
 87. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1319
 88. 2019
  Wyświetleń: 1311
 89. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1311
 90. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 1310
 91. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 1307
 92. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1303
 93. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 1295
 94. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 1293
 95. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1293
 96. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1290
 97. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1288
 98. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1282
 99. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1278
 100. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1266
 101. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 1258
 102. 2019
  Wyświetleń: 1256
 103. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1249
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1244
 105. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1230
 106. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1230
 107. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1226
 108. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 1219
 109. Projekty WPF
  Wyświetleń: 1215
 110. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1210
 111. Petycje
  Wyświetleń: 1203
 112. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1203
 113. Deklaracje
  Wyświetleń: 1199
 114. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1196
 115. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 1188
 116. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1178
 117. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 1176
 118. 2021
  Wyświetleń: 1175
 119. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1172
 120. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 1170
 121. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1165
 122. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 1163
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1154
 124. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1150
 125. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1143
 126. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1137
 127. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1136
 128. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1132
 129. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 1110
 130. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 1106
 131. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 1097
 132. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1097
 133. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1094
 134. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1093
 135. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1088
 136. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1086
 137. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 1079
 138. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1078
 139. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1077
 140. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 1069
 141. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 1060
 142. Radni
  Wyświetleń: 1060
 143. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1051
 144. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1051
 145. Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 1041
 146. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1035
 147. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1033
 148. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1023
 149. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1019
 150. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1018
 151. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1008
 152. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1004
 153. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1003
 154. Opłata targowa
  Wyświetleń: 994
 155. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 990
 156. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 989
 157. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 982
 158. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 980
 159. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 977
 160. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 976
 161. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 974
 162. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 965
 163. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 961
 164. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 953
 165. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 953
 166. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 948
 167. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 938
 168. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 936
 169. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 933
 170. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 932
 171. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 929
 172. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 929
 173. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 928
 174. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 926
 175. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 925
 176. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 922
 177. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 918
 178. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 914
 179. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 909
 180. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 905
 181. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 901
 182. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 899
 183. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 897
 184. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 893
 185. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 889
 186. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 888
 187. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 884
 188. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 882
 189. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 882
 190. Luty 2021
  Wyświetleń: 881
 191. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 881
 192. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 876
 193. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 874
 194. MGOK
  Wyświetleń: 872
 195. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 871
 196. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 871
 197. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 868
 198. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 868
 199. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 855
 200. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 851
 201. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 851
 202. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 850
 203. MOPS
  Wyświetleń: 847
 204. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 846
 205. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 841
 206. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 836
 207. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 831
 208. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 830
 209. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 829
 210. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 827
 211. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 824
 212. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 824
 213. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 824
 214. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 824
 215. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 820
 216. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 817
 217. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 815
 218. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 814
 219. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 805
 220. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 803
 221. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 800
 222. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 798
 223. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 791
 224. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 791
 225. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 789
 226. ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 782
 227. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 781
 228. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 771
 229. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 766
 230. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 766
 231. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 764
 232. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 761
 233. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 761
 234. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 760
 235. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 757
 236. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 754
 237. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 743
 238. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 742
 239. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 742
 240. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 727
 241. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 726
 242. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 721
 243. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 721
 244. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 719
 245. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 712
 246. ZARZĄDZENIE Nr 40.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 711
 247. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 708
 248. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 707
 249. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 703
 250. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 702
 251. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 701
 252. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 701
 253. ZARZĄDZENIE Nr 41.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 697
 254. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 697
 255. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 690
 256. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 689
 257. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 688
 258. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 687
 259. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 687
 260. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 686
 261. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 686
 262. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 683
 263. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 683
 264. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 681
 265. UM Kietrz
  Wyświetleń: 679
 266. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 676
 267. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 675
 268. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 675
 269. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 673
 270. ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 271. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 669
 272. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 667
 273. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 661
 274. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 656
 275. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 654
 276. Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 654
 277. ZARZĄDZENIE Nr 37.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 653
 278. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 649
 279. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 649
 280. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 646
 281. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 644
 282. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 642
 283. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 638
 284. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 636
 285. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 635
 286. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 634
 287. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 632
 288. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 628
 289. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 628
 290. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 627
 291. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 627
 292. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 626
 293. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 625
 294. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 624
 295. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 623
 296. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 618
 297. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 298. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 608
 299. IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 607
 300. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 301. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 597
 302. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 597
 303. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 597
 304. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 597
 305. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 594
 306. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 590
 307. ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 308. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 587
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 586
 310. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 585
 311. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 584
 312. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 584
 313. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 583
 314. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 582
 315. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 581
 316. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 574
 317. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 574
 318. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 572
 319. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 567
 320. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 562
 321. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 561
 322. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 559
 323. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 555
 324. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 325. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 550
 326. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 415/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 549
 327. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 546
 328. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 546
 329. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 546
 330. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 543
 331. ZARZĄDZENIE Nr 38.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 332. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 538
 333. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 537
 334. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 537
 335. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 535
 336. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 534
 337. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 533
 338. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 529
 339. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 528
 340. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 527
 341. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 526
 342. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 525
 343. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 522
 344. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 521
 345. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 521
 346. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 521
 347. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 520
 348. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 519
 349. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 517
 350. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 516
 351. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 513
 352. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 513
 353. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 512
 354. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 510
 355. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 509
 356. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 508
 357. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 505
 358. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 502
 359. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 501
 360. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 500
 361. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 499
 362. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 498
 363. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 495
 364. Budżet 2021
  Wyświetleń: 492
 365. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 492
 366. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 492
 367. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 489
 368. ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 488
 369. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 485
 370. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 481
 371. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 475
 372. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 474
 373. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 472
 374. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 470
 375. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 469
 376. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 469
 377. ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 378. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 463
 379. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 462
 380. ZARZĄDZENIE NR 44.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 381. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 462
 382. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 461
 383. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 461
 384. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 454
 385. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 451
 386. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 446
 387. ZARZĄDZENIE Nr 61.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 443
 388. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 439
 389. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 439
 390. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 437
 391. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 435
 392. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 433
 393. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 430
 394. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 428
 395. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 424
 396. Protokoły wspólnych posiedzen komisji
  Wyświetleń: 422
 397. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 416
 398. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 415
 399. ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 413
 400. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 413
 401. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 410
 402. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 407
 403. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 406
 404. Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2021 g. 15.21
  Wyświetleń: 405
 405. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1
  Wyświetleń: 400
 406. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 396
 407. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 395
 408. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 393
 409. ZARZĄDZENIE Nr 79.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 410. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 388
 411. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 387
 412. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 386
 413. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 386
 414. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 386
 415. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 384
 416. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 382
 417. ZARZĄDZENIE NR 45.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 418. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 376
 419. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 375
 420. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 374
 421. ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 422. Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 373
 423. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 372
 424. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 372
 425. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 372
 426. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 371
 427. ZARZĄDZENIE 54.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 428. IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 370
 429. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 366
 430. Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 365
 431. Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021
  Wyświetleń: 364
 432. ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 363
 433. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 362
 434. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 362
 435. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 361
 436. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 361
 437. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 360
 438. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 354
 439. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 353
 440. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 353
 441. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 353
 442. ZARZĄDZENIE 57.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 353
 443. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 350
 444. ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 445. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 345
 446. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn
  Wyświetleń: 342
 447. ZARZĄDZENIE 56.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 342
 448. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 340
 449. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 338
 450. Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37
  Wyświetleń: 336
 451. PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 334
 452. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 333
 453. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 331
 454. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 329
 455. ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r
  Wyświetleń: 328
 456. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 327
 457. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 322
 458. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu z kontroli przeprowadzonej dnia 17 grudnia 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 317
 459. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 317
 460. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 316
 461. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 314
 462. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 314
 463. ZARZĄDZENIE NR 72.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 464. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 313
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 313
 466. ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 467. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 311
 468. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 311
 469. ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.
  Wyświetleń: 310
 470. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 308
 471. ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 472. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 306
 473. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 306
 474. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 304
 475. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Wyświetleń: 299
 476. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 298
 477. Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 478. Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 295
 479. ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 295
 480. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu
  Wyświetleń: 293
 481. ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 292
 482. ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 292
 483. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 291
 484. Zarządzenie nr 89.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 485. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz
  Wyświetleń: 288
 486. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 288
 487. ZARZĄDZENIE NR 96.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 287
 488. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 283
 489. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 281
 490. Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 280
 491. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 279
 492. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 279
 493. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 279
 494. ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 495. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 278
 496. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2026 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 277
 497. Postępowania do 130 tyś. PLN
  Wyświetleń: 276
 498. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 275
 499. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 274
 500. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 273
 501. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 272
 502. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 271
 503. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 269
 504. Uchwała Nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 269
 505. PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 268
 506. ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 267
 507. Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 260
 508. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 259
 509. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 259
 510. Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 259
 511. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 257
 512. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 256
 513. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 256
 514. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 254
 515. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 249
 516. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 245
 517. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 244
 518. Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 243
 519. 2020
  Wyświetleń: 242
 520. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 242
 521. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 240
 522. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 523. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 239
 524. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 238
 525. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 238
 526. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 237
 527. ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 235
 528. ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 529. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 232
 530. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 231
 531. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 231
 532. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 229
 533. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 226
 534. ZARZĄDZENIE NR 104.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 535. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 222
 536. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 221
 537. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 221
 538. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 220
 539. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 217
 540. ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.
  Wyświetleń: 217
 541. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 216
 542. PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 214
 543. Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 544. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 212
 545. ZARZĄDZENIE Nr 51.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 210
 546. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 209
 547. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 207
 548. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 206
 549. Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 202
 550. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 202
 551. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 200
 552. Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 553. ZARZĄDZENIE NR 127.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 554. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 182
 555. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 182
 556. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 180
 557. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 180
 558. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 179
 559. Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021
  Wyświetleń: 175
 560. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021
  Wyświetleń: 173
 561. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 173
 562. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za 2020 r.
  Wyświetleń: 172
 563. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 170
 564. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 168
 565. Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku
  Wyświetleń: 168
 566. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 167
 567. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 166
 568. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 163
 569. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 162
 570. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 161
 571. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 161
 572. Protokół nr XXXII/221 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r.
  Wyświetleń: 160
 573. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 158
 574. ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 158
 575. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 157
 576. Sprawozdania 2021
  Wyświetleń: 155
 577. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 153
 578. Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.
  Wyświetleń: 151
 579. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 150
 580. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 149
 581. I kwartał 2021
  Wyświetleń: 148
 582. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 148
 583. 2020
  Wyświetleń: 147
 584. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 147
 585. ZARZĄDZENIE NR 126.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 586. ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 141
 587. Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 138
 588. ZARZĄDZENIE NR 107.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 589. ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 590. Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  Wyświetleń: 132
 591. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 131
 592. ZARZĄDZENIE NR 108.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 593. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 129
 594. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 126
 595. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 125
 596. Uchwała Nr XXX/347/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
  Wyświetleń: 124
 597. 2020
  Wyświetleń: 123
 598. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 123
 599. Uchwała Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 123
 600. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 121
 601. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały Nr XXVII/317.2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 16 lutego 2021 w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 119
 602. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2464, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 118
 603. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 118
 604. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 116
 605. ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 116
 606. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 115
 607. Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 114
 608. Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 114
 609. Wstrzymanie drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 113
 610. ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r
  Wyświetleń: 113
 611. OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz" w 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 612. Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”
  Wyświetleń: 112
 613. 2020
  Wyświetleń: 111
 614. 2020
  Wyświetleń: 111
 615. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 110
 616. Uchwała Nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 110
 617. 2020
  Wyświetleń: 106
 618. Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 106
 619. ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 620. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 09 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 103
 621. Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 103
 622. ZARZĄDZENIE Nr 77.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 103
 623. 2020
  Wyświetleń: 102
 624. Uchwała Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 101
 625. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 100
 626. Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 99
 627. 2020
  Wyświetleń: 98
 628. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 98
 629. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 98
 630. PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 97
 631. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 95
 632. 2020
  Wyświetleń: 94
 633. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 94
 634. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.08.2021 r.
  Wyświetleń: 94
 635. Samorządowy Żłobek w Kietrzu
  Wyświetleń: 93
 636. Uchwała Nr XXXIII/381/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz
  Wyświetleń: 93
 637. Uchwała Nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 91
 638. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 90
 639. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 90
 640. Uchwała Nr XXXIII/379/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 90
 641. Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 90
 642. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 89
 643. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 88
 644. Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 645. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 88
 646. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 87
 647. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 87
 648. Uchwała Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
  Wyświetleń: 87
 649. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300"”
  Wyświetleń: 87
 650. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 86
 651. Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 86
 652. Uchwała Nr XXXIII/382/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 86
 653. Uchwała Nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 86
 654. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 86
 655. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 84
 656. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 83
 657. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 82
 658. Uchwała Nr XXXIII/376/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 82
 659. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 81
 660. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 79
 661. PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 77
 662. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 77
 663. Uchwała Nr XXXI/362/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026
  Wyświetleń: 77
 664. Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 76
 665. Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 76
 666. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 76
 667. PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 74
 668. Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 73
 669. Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 71
 670. Uchwała Nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 71
 671. Uchwała Nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 69
 672. Zawiadomienie- obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 69
 673. Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 66
 674. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 66
 675. Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 66
 676. Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016
  Wyświetleń: 65
 677. Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 65
 678. Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 65
 679. Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 65
 680. II kwartał 2021
  Wyświetleń: 63
 681. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 63
 682. Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 63
 683. Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 63
 684. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 63
 685. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 62
 686. Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 62
 687. Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 62
 688. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 61
 689. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 60
 690. Opinia za 2020
  Wyświetleń: 59
 691. Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 59
 692. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 57
 693. Uchwała Nr XXXI/358/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 55
 694. Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 55
 695. Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 54
 696. Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  Wyświetleń: 53
 697. Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu
  Wyświetleń: 53
 698. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 52
 699. Uchwała Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 51
 700. Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 50
 701. Uchwała Nr XXXIII/385/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środkówRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 50
 702. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 50
 703. Uchwała Nr XXXII/375/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 49
 704. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 48
 705. 2020
  Wyświetleń: 47
 706. Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 47
 707. Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021
  Wyświetleń: 46
 708. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Wyświetleń: 41
 709. PORZĄDEK XXXV UROCZYSTEJ SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 37
 710. Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.
  Wyświetleń: 29
 711. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 25
 712. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 25
 713. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Wyświetleń: 19
 714. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 15
 715. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 15
 716. Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  Wyświetleń: 15
 717. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 14
 718. Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 12
 719. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 11
 720. Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 11
 721. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 11
 722. Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 11
 723. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 10
 724. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 597, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 10
 725. Uchwała Nr XXXIV/391/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 10
 726. Uchwała Nr XXXIV/396/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 10
 727. Uchwała Nr XXXIV/398/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 10
 728. Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 10
 729. Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 9
 730. Protokół Nr XXXV/2021 Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.
  Wyświetleń: 8
 731. Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 8
 732. Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 8
 733. UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 6
 734. Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 5
 735. ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku
  Wyświetleń: 5
 736. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 11.08.2021 r.
  Wyświetleń: 4
 737. Uchwała Nr XXXVI/407/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 3
 738. Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 3
 739. Uchwała Nr XXXVI/409/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 3
 740. Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 3
 741. Uchwała Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 3
 742. Uchwała Nr XXXVI/405/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 2
 743. Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1
Wersja XML