Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3452400000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3390231518415894820841148379204719051131472861116244843747462
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31953
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 25795
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20765
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 16413
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 8752
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6328
 7. Aktualności
  Wyświetleń: 6065
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 5361
 9. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 4941
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 4383
 11. Sesje
  Wyświetleń: 3980
 12. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 3834
 13. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 3790
 14. Protokoły
  Wyświetleń: 3767
 15. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 3536
 16. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3452
 17. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 3438
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3306
 19. Budżet
  Wyświetleń: 3217
 20. Sołectwa
  Wyświetleń: 3215
 21. ZARZĄDZENIE NR 103.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 3096
 22. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 3039
 23. Opłaty
  Wyświetleń: 2992
 24. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2894
 25. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 2865
 26. Porządek
  Wyświetleń: 2794
 27. 2020
  Wyświetleń: 2712
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2706
 29. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2558
 30. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 2513
 31. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 2484
 32. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2478
 33. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 2455
 34. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 2449
 35. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2440
 36. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 2418
 37. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 2398
 38. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2348
 39. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 2326
 40. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 2259
 41. Akty prawne
  Wyświetleń: 2240
 42. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 2218
 43. Karty usług
  Wyświetleń: 2211
 44. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2194
 45. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2188
 46. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 2170
 47. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2157
 48. Informacje
  Wyświetleń: 2151
 49. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 2148
 50. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 2142
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2125
 52. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2115
 53. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2081
 54. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 2065
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2061
 56. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2050
 57. 2019
  Wyświetleń: 2020
 58. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 2020
 59. 2019
  Wyświetleń: 1985
 60. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1970
 61. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1963
 62. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1955
 63. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1950
 64. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1928
 65. 2019
  Wyświetleń: 1922
 66. 2019
  Wyświetleń: 1913
 67. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1900
 68. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1896
 69. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1881
 70. Informacja
  Wyświetleń: 1878
 71. 2019
  Wyświetleń: 1860
 72. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1857
 73. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1854
 74. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 1844
 75. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 1838
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1825
 77. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1822
 78. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 1820
 79. 2019
  Wyświetleń: 1818
 80. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1814
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1794
 82. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1774
 83. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 1772
 84. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 1752
 85. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 1750
 86. 2019
  Wyświetleń: 1746
 87. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1740
 88. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1730
 89. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1721
 90. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1719
 91. Petycje
  Wyświetleń: 1706
 92. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1703
 93. 2019
  Wyświetleń: 1699
 94. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1692
 95. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 1692
 96. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1660
 97. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1644
 98. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 1640
 99. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1640
 100. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 1637
 101. 2019
  Wyświetleń: 1635
 102. 2021
  Wyświetleń: 1622
 103. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1617
 104. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1610
 105. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 1609
 106. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1609
 107. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1606
 108. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 1606
 109. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 1601
 110. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1586
 111. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1579
 112. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1575
 113. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1570
 114. Projekty WPF
  Wyświetleń: 1567
 115. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 1561
 116. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1553
 117. Deklaracje
  Wyświetleń: 1536
 118. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 1531
 119. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1530
 120. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1528
 121. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 1527
 122. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1526
 123. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1520
 124. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1498
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1493
 126. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1486
 127. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1462
 128. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1455
 129. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1442
 130. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1440
 131. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 1432
 132. Radni
  Wyświetleń: 1421
 133. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1420
 134. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 1414
 135. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1408
 136. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1405
 137. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1396
 138. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1394
 139. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1392
 140. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1383
 141. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1368
 142. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 1359
 143. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 1358
 144. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1346
 145. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1342
 146. Opłata targowa
  Wyświetleń: 1338
 147. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1335
 148. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1333
 149. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1321
 150. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 1316
 151. Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 1313
 152. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1304
 153. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1295
 154. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1281
 155. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1278
 156. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1269
 157. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1267
 158. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1267
 159. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 1266
 160. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 1258
 161. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1254
 162. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1254
 163. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1253
 164. Luty 2021
  Wyświetleń: 1252
 165. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1250
 166. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 1249
 167. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 1247
 168. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1247
 169. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1246
 170. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 1243
 171. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 1241
 172. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 1239
 173. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1231
 174. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 1228
 175. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1225
 176. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1225
 177. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 1225
 178. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1204
 179. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 1198
 180. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 1196
 181. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 1194
 182. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1188
 183. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1188
 184. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1185
 185. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 1185
 186. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 1183
 187. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1182
 188. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1180
 189. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1179
 190. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1178
 191. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 1177
 192. MGOK
  Wyświetleń: 1174
 193. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1172
 194. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 1171
 195. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1168
 196. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1167
 197. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1166
 198. MOPS
  Wyświetleń: 1157
 199. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 1155
 200. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 1145
 201. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 1142
 202. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 1141
 203. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 1141
 204. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 1137
 205. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1134
 206. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 1133
 207. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1128
 208. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1127
 209. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1123
 210. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1122
 211. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1122
 212. ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1120
 213. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1117
 214. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 1115
 215. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1108
 216. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1103
 217. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1100
 218. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1097
 219. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1096
 220. ZARZĄDZENIE Nr 40.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1092
 221. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1091
 222. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 1091
 223. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1090
 224. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1081
 225. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 1075
 226. ZARZĄDZENIE Nr 41.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1072
 227. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 1068
 228. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1066
 229. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1053
 230. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1051
 231. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1048
 232. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1046
 233. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1044
 234. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1042
 235. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 1036
 236. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1034
 237. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 1032
 238. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 1020
 239. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 1018
 240. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 1018
 241. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1007
 242. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 1006
 243. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 1005
 244. ZARZĄDZENIE Nr 37.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1000
 245. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 994
 246. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 990
 247. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 989
 248. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 984
 249. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 973
 250. ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 970
 251. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 968
 252. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 968
 253. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 966
 254. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 965
 255. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 965
 256. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 964
 257. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 959
 258. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 957
 259. UM Kietrz
  Wyświetleń: 957
 260. ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 955
 261. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 954
 262. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 953
 263. Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 944
 264. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 941
 265. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 938
 266. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 935
 267. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 935
 268. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 934
 269. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 934
 270. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 931
 271. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 927
 272. ZARZĄDZENIE Nr 38.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 925
 273. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 925
 274. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 922
 275. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 918
 276. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 918
 277. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 917
 278. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 911
 279. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 909
 280. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 907
 281. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 904
 282. IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 898
 283. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 896
 284. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 895
 285. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 894
 286. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 889
 287. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 885
 288. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 885
 289. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 880
 290. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 880
 291. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 874
 292. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 874
 293. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 863
 294. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 863
 295. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 862
 296. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 861
 297. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 859
 298. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 858
 299. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 855
 300. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 415/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 851
 301. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 851
 302. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 849
 303. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 847
 304. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 846
 305. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 844
 306. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 842
 307. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 841
 308. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 841
 309. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 841
 310. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 841
 311. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 840
 312. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 836
 313. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 833
 314. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 832
 315. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 830
 316. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 830
 317. Protokoły wspólnych posiedzen komisji
  Wyświetleń: 829
 318. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 826
 319. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 823
 320. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 821
 321. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 820
 322. Budżet 2021
  Wyświetleń: 817
 323. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 815
 324. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 815
 325. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 815
 326. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 814
 327. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 812
 328. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 812
 329. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 811
 330. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 810
 331. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 799
 332. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 798
 333. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 792
 334. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 787
 335. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 786
 336. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 782
 337. ZARZĄDZENIE Nr 61.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 780
 338. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 772
 339. ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 770
 340. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 768
 341. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 754
 342. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 753
 343. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 752
 344. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 750
 345. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 747
 346. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 747
 347. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 746
 348. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 745
 349. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 742
 350. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 740
 351. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 739
 352. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 735
 353. ZARZĄDZENIE NR 44.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 735
 354. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 734
 355. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 734
 356. ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 733
 357. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 731
 358. Postępowania do 130 tyś. PLN
  Wyświetleń: 731
 359. ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 730
 360. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 728
 361. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 728
 362. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 726
 363. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 726
 364. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 725
 365. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 366. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 721
 367. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 720
 368. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 oraz rok 2022
  Wyświetleń: 718
 369. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 716
 370. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 714
 371. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 711
 372. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 709
 373. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 708
 374. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 706
 375. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 703
 376. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 703
 377. ZARZĄDZENIE Nr 79.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 702
 378. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 701
 379. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 699
 380. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 698
 381. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 697
 382. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 693
 383. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 692
 384. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 689
 385. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 682
 386. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 679
 387. ZARZĄDZENIE 54.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 679
 388. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 676
 389. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 674
 390. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 671
 391. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 668
 392. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn
  Wyświetleń: 667
 393. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 667
 394. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 667
 395. ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 396. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 660
 397. ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 398. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 659
 399. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 655
 400. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 654
 401. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 650
 402. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 648
 403. ZARZĄDZENIE NR 45.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 647
 404. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 646
 405. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 646
 406. ZARZĄDZENIE 57.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 643
 407. ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r
  Wyświetleń: 641
 408. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 640
 409. Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2021 g. 15.21
  Wyświetleń: 639
 410. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 635
 411. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 632
 412. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 631
 413. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 628
 414. Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 624
 415. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 623
 416. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 623
 417. ZARZĄDZENIE 56.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 418. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 622
 419. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 622
 420. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 618
 421. ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 617
 422. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 616
 423. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 614
 424. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 609
 425. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 602
 426. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1
  Wyświetleń: 601
 427. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Wyświetleń: 601
 428. Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 598
 429. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 595
 430. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 594
 431. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 593
 432. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 590
 433. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 587
 434. ZARZĄDZENIE NR 96.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 435. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 583
 436. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 582
 437. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 581
 438. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 578
 439. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 577
 440. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 577
 441. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 576
 442. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 569
 443. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2026 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 568
 444. Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021
  Wyświetleń: 568
 445. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 566
 446. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 566
 447. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 564
 448. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 562
 449. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 562
 450. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 561
 451. IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 560
 452. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 558
 453. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 553
 454. Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 551
 455. ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 551
 456. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 549
 457. ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 549
 458. ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 548
 459. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 547
 460. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 546
 461. ZARZĄDZENIE NR 72.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 545
 462. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 543
 463. ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.
  Wyświetleń: 543
 464. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 542
 465. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 541
 466. Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 541
 467. Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37
  Wyświetleń: 540
 468. Zarządzenie nr 89.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 539
 469. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 538
 470. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 537
 471. ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 537
 472. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 536
 473. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 534
 474. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 533
 475. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 531
 476. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 529
 477. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 527
 478. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 526
 479. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 526
 480. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 525
 481. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 523
 482. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 523
 483. ZARZĄDZENIE NR 127.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 484. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 521
 485. Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 520
 486. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 520
 487. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 518
 488. Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 516
 489. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 510
 490. ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 509
 491. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 506
 492. PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 501
 493. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu
  Wyświetleń: 500
 494. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 495
 495. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu z kontroli przeprowadzonej dnia 17 grudnia 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 494
 496. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 492
 497. ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 491
 498. Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 491
 499. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz
  Wyświetleń: 490
 500. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 488
 501. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 488
 502. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 487
 503. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 486
 504. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 486
 505. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 485
 506. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 483
 507. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 483
 508. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 482
 509. ZARZĄDZENIE NR 104.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 510. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 480
 511. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 480
 512. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 479
 513. ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 514. 2020
  Wyświetleń: 476
 515. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 475
 516. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 473
 517. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 472
 518. ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 472
 519. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 468
 520. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 468
 521. ZARZĄDZENIE NR 126.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 468
 522. PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 467
 523. Uchwała Nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 466
 524. Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 525. ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 459
 526. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 456
 527. Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 454
 528. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 453
 529. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 452
 530. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 452
 531. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 450
 532. Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu
  Wyświetleń: 450
 533. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 448
 534. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 445
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 445
 536. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 444
 537. ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 444
 538. ZARZĄDZENIE Nr 51.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 440
 539. 2020
  Wyświetleń: 432
 540. ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 541. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 419
 542. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 418
 543. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 544. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 413
 545. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 413
 546. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 413
 547. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 408
 548. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 406
 549. ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.
  Wyświetleń: 406
 550. 2020
  Wyświetleń: 403
 551. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 402
 552. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 401
 553. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 393
 554. ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 390
 555. ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 556. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 388
 557. ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r
  Wyświetleń: 388
 558. PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 383
 559. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 382
 560. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 382
 561. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 379
 562. Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021
  Wyświetleń: 374
 563. Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 372
 564. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 371
 565. ZARZĄDZENIE NR 107.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 566. ZARZĄDZENIE NR 108.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 567. Sprawozdania 2021
  Wyświetleń: 366
 568. Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 362
 569. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 361
 570. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 357
 571. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za 2020 r.
  Wyświetleń: 353
 572. ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 353
 573. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Wyświetleń: 350
 574. Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 575. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 349
 576. I kwartał 2021
  Wyświetleń: 345
 577. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 345
 578. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 345
 579. Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.
  Wyświetleń: 344
 580. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 344
 581. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 343
 582. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 342
 583. ZARZĄDZENIE Nr 152.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 584. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 339
 585. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 339
 586. Protokół nr XXXII/221 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r.
  Wyświetleń: 334
 587. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 332
 588. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 331
 589. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 327
 590. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 326
 591. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 326
 592. Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku
  Wyświetleń: 324
 593. 2020
  Wyświetleń: 323
 594. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021
  Wyświetleń: 321
 595. 2020
  Wyświetleń: 319
 596. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 319
 597. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 318
 598. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 318
 599. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 314
 600. 2020
  Wyświetleń: 305
 601. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 304
 602. 2020
  Wyświetleń: 303
 603. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 604. ZARZĄDZENIE Nr 77.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 299
 605. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 298
 606. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 298
 607. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 46/13, położonej w Kietrz przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 296
 608. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 295
 609. Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  Wyświetleń: 294
 610. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 293
 611. 2020
  Wyświetleń: 292
 612. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 290
 613. ZARZĄDZENIE Nr 144.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 614. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 289
 615. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 09 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 288
 616. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 287
 617. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 287
 618. Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 285
 619. 2020
  Wyświetleń: 280
 620. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 278
 621. Wstrzymanie drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 622. OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz" w 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 623. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.08.2021 r.
  Wyświetleń: 275
 624. Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 273
 625. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały Nr XXVII/317.2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 16 lutego 2021 w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 271
 626. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
  Wyświetleń: 270
 627. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 144/11 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 266
 628. Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 629. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 265
 630. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 265
 631. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 264
 632. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 262
 633. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 261
 634. Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 261
 635. Uchwała Nr XXX/347/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
  Wyświetleń: 259
 636. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 256
 637. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 252
 638. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2464, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 250
 639. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 250
 640. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 249
 641. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 248
 642. Samorządowy Żłobek w Kietrzu
  Wyświetleń: 248
 643. Uchwała Nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 248
 644. 2020
  Wyświetleń: 246
 645. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 314/3, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 246
 646. Uchwała Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 245
 647. PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 244
 648. ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 244
 649. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 242
 650. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 242
 651. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 597, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 241
 652. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 241
 653. ZARZĄDZENIE NR 187.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i innych nieruchomościach gminy Kietrz
  Wyświetleń: 240
 654. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 239
 655. Zarządzenie nr 141.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 239
 656. ZARZĄDZENIE Nr 149.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 657. ZARZĄDZENIE NR 163.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 658. PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 235
 659. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 234
 660. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 234
 661. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 231
 662. Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”
  Wyświetleń: 231
 663. Uchwała Nr XXXIII/381/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz
  Wyświetleń: 231
 664. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 230
 665. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 230
 666. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 230
 667. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300"”
  Wyświetleń: 230
 668. Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 228
 669. Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 228
 670. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 227
 671. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 227
 672. ZARZĄDZENIE Nr 162.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 673. Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 224
 674. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 222
 675. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 221
 676. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 220
 677. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działkami nr 349,352,353, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 220
 678. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 46/13, położonej w Kietrz przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 220
 679. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws. zmiany zasad przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
  Wyświetleń: 220
 680. Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 220
 681. Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 220
 682. Uchwała Nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 220
 683. Uchwała Nr XXXIII/382/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 219
 684. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 144/10 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 218
 685. Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.
  Wyświetleń: 218
 686. Uchwała Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 218
 687. Uchwała Nr XXXI/362/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026
  Wyświetleń: 218
 688. Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 217
 689. PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 216
 690. Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 216
 691. Uchwała Nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 216
 692. Zawiadomienie- obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 216
 693. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Wyświetleń: 215
 694. ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku
  Wyświetleń: 214
 695. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 214
 696. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 213
 697. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 213
 698. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 213
 699. Uchwała Nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 213
 700. Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 212
 701. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1883/3 położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 211
 702. Łowiectwo
  Wyświetleń: 210
 703. II kwartał 2021
  Wyświetleń: 209
 704. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 209
 705. Uchwała Nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 209
 706. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022
  Wyświetleń: 208
 707. Uchwała Nr XXXIII/379/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 208
 708. Zarządzenie nr 142.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 709. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 207
 710. Uchwała Nr XXXIII/376/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 205
 711. Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 204
 712. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kietrz
  Wyświetleń: 204
 713. Opinia za 2020
  Wyświetleń: 203
 714. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 203
 715. Uchwała Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
  Wyświetleń: 202
 716. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 201
 717. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 201
 718. Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 200
 719. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 198
 720. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5 117/6 , położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 197
 721. Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 197
 722. Protokół Nr XXXV/2021 Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.
  Wyświetleń: 196
 723. Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.
  Wyświetleń: 195
 724. Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 195
 725. Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 195
 726. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 194
 727. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 września 2021 roku
  Wyświetleń: 194
 728. Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 193
 729. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 192
 730. Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 191
 731. Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 191
 732. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 190
 733. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 734. Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  Wyświetleń: 190
 735. Uchwała Nr XXXII/375/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 736. Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 190
 737. Uchwała Nr XXXIII/385/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środkówRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 189
 738. PORZĄDEK XXXV UROCZYSTEJ SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 187
 739. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 186
 740. Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016
  Wyświetleń: 186
 741. Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu
  Wyświetleń: 185
 742. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 185
 743. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 182
 744. Remont odcinka ulicy Krasickiego w Pilszczu będącej drogą publiczną gminną nr 108832 O
  Wyświetleń: 181
 745. ZARZĄDZENIE Nr 178.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 181
 746. Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021
  Wyświetleń: 181
 747. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 180
 748. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 180
 749. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 180
 750. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 179
 751. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 179
 752. Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 179
 753. Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 178
 754. Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 177
 755. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 176
 756. Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 176
 757. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 174
 758. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 174
 759. Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 174
 760. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 11.08.2021 r.
  Wyświetleń: 173
 761. Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 171
 762. Uchwała Nr XXXVII/415/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 171
 763. UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 170
 764. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 169
 765. Uchwała Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 167
 766. Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 166
 767. Uchwała Nr XXXI/358/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 165
 768. Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 164
 769. Uchwała Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 164
 770. Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 164
 771. Uchwała Nr XXXVI/409/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 163
 772. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 162
 773. Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 162
 774. Uchwała Nr XXXIV/398/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 161
 775. Uchwała Nr XXXVI/407/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 161
 776. Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 159
 777. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 158
 778. Uchwała Nr XXXIV/391/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 158
 779. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
  Wyświetleń: 155
 780. Uchwała Nr XXXVI/405/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 154
 781. Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 150
 782. Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 149
 783. Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 149
 784. Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  Wyświetleń: 147
 785. Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 147
 786. Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 146
 787. Uchwała Nr XXXIV/396/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 145
 788. Uchwała Nr XXXVII/417/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031
  Wyświetleń: 145
 789. Uchwała Nr XXXVII/413/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 144
 790. Protokół Nr XXXVIII/2021 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.10.2021r.
  Wyświetleń: 143
 791. ZARZĄDZENIE NR 174.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 792. PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 140
 793. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 138
 794. Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 138
 795. Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 134
 796. Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 132
 797. ZARZĄDZENIE Nr 151.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 798. ZARZĄDZENIE Nr 173.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 120
 799. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Wyświetleń: 119
 800. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020r. POZ 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 113
 801. Uchwała Nr XXXVIII/423/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 113
 802. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 108
 803. ZARZĄDZENIE Nr 171.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 106
 804. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały nr XXVII/317/2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 8 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 105
 805. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 806. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 101
 807. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2022
  Wyświetleń: 101
 808. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 98
 809. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 98
 810. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 94
 811. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 2 MUFLON w Głubczycach w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 94
 812. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 92
 813. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 91
 814. Referat Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 89
 815. Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07.01.2020 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kietrz
  Wyświetleń: 88
 816. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 87
 817. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 87
 818. Uchwała Nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 87
 819. Protokół Nr XXXIX/2021 XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.11.2021r.
  Wyświetleń: 86
 820. ZARZĄDZENIE NR 140.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 października 2021r.
  Wyświetleń: 86
 821. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 85
 822. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 84
 823. Zawiadomienie dyrektora zarządu zlewni w Gliwicach
  Wyświetleń: 84
 824. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 80
 825. PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 79
 826. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 76
 827. PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 75
 828. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 75
 829. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 74
 830. Uchwała Nr XXXVIII/420/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu, oznaczonej działką nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 73
 831. Uchwała Nr XXXVIII/422/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 73
 832. ZARZĄDZENIE nr 138 .2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 04 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 73
 833. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 72
 834. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 71
 835. Uchwała Nr XXXVIII/418/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 71
 836. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 69
 837. Uchwała Nr XXXIX/438/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze"
  Wyświetleń: 69
 838. Uchwała Nr XXXVIII/424/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz
  Wyświetleń: 68
 839. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 67
 840. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 66
 841. Uchwała Nr XXXVIII/421/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 64
 842. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz. Numer referencyjny: WOR 271.2.2021.
  Wyświetleń: 63
 843. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2021 na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 60
 844. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 59
 845. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 59
 846. III kwartał 2021
  Wyświetleń: 58
 847. Stawki podatku leśnego w roku 2022
  Wyświetleń: 57
 848. Uchwała Nr XXXIX/433/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 57
 849. Uchwała Nr XXXIX/437/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Wyświetleń: 54
 850. ZARZĄDZENIE NR 167.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 6 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 851. ZARZĄDZENIE nr 160.A /2021 Burmistrza Kietrza z dnia 24 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 53
 852. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług z 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 853. Uchwała Nr XXXIX/429/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 52
 854. Uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 51
 855. Zarządzenia
  Wyświetleń: 50
 856. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrz.
  Wyświetleń: 49
 857. Odpowiedzi na pytania radnych
  Wyświetleń: 47
 858. ZARZĄDZENIE NR 168.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 6 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 47
 859. Stawki podatku rolnego w roku 2022
  Wyświetleń: 46
 860. Uchwała Nr XXXIX/431/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 46
 861. Uchwała Nr XXXIX/427/2021 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz
  Wyświetleń: 43
 862. ZARZĄDZENIE NR 166.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 6 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 863. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 33
 864. Protokół nr XL/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021 r.
  Wyświetleń: 32
 865. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kietrz”
  Wyświetleń: 31
 866. Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 19 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 29
 867. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kietrz”
  Wyświetleń: 27
 868. Uchwała Nr XL/453/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu
  Wyświetleń: 26
 869. Uchwała Nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 26
 870. Uchwała Nr XXXIX/435/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Wyświetleń: 26
 871. Uchwała Nr XL/451/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”
  Wyświetleń: 25
 872. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej dnia 29 listopada 2021 r. w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 24
 873. Uchwała Nr XL/452/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 24
 874. Uchwała Nr XL/450/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 23
 875. Uchwała Nr XL/456/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 23
 876. Uchwała Nr XL/454/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach
  Wyświetleń: 22
 877. ZARZĄDZENIE 9.A.2022 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 878. Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 19 stycznia 2022r.
  Wyświetleń: 21
 879. Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 19 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 20
 880. Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 19 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 19
 881. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kietrz”
  Wyświetleń: 16
 882. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kietrz”
  Wyświetleń: 13
 883. Uchwała Nr XL/446/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 12
 884. Uchwała Nr XL/448/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu
  Wyświetleń: 12
 885. Uchwała Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2022
  Wyświetleń: 10
 886. Uchwała Nr XL/445/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 10
 887. Uchwała Nr XL/449/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program polityki zdrowotnej -kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026”
  Wyświetleń: 10
 888. 2022
  Wyświetleń: 8
 889. PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 8
 890. Uchwała Nr XL/444/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
  Wyświetleń: 8
 891. Uchwała Nr XL/448/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu
  Wyświetleń: 8
 892. Uchwała Nr XL/447/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną
  Wyświetleń: 7
 893. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 4
 894. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 18 i 26.11 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 3
 895. Budżet 2022
  Wyświetleń: 2
 896. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały nr XXVII/317/2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 10 grudnia 2021 r. w siedzibie spółki komunalnej „Hydrokan” w Kietrzu
  Wyświetleń: 2
 897. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 2
 898. Uchwała Nr XL/441/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 2
 899. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r.
  Wyświetleń: 1
 900. Uchwała Nr XL/443/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2022 rok
  Wyświetleń: 1
Wersja XML