Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13 o powierzchni 0,2759 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 28.06.2021r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, 28.06.2021 r.

Wywieszono na tablicy przed siedzibą Urzędu

Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 28.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

           

 

Wersja XML