Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art.18a ust.1, art.18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz §2 ust.1 Załącznika nr 7 do Statutu Gminy Kietrz stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (Dz.U.Woj. Opolskiego z 17.10.2016 r., poz. 2130, z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Agatę Mormul na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 2. Ustala się następujące składy osobowe komisji:
Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Bajer

Barbara Drzał

Lesław Kuśnierz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Paweł Chruściel

Beata Głogiewicz

Małgorzata Król

Zuzanna Rogowska

Zofia Janusz

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
Damian Bosowski

Agata Mormul

Paweł Chruściel

Zofia Janusz

Bartłomiej Górka

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
Małgorzata Bajer

Barbara Drzał

Czesław Lach

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:
Małgorzata Król

Beata Głogiewicz

Damian Bosowski

Czesław Lach

Lech Duda


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.pdf

Wersja XML