Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFLink do postępowania
PDFIdentyfikator postępowania
DOCSWZ - TP
PDFZał. nr 1 do SWZ - dukumentacja projektowa przebud. dr. gminnej w Ściborzycach Wielkich.pdf
PDFZał. nr 2 do SWZ - STWiOR i przedmiary robót-skompresowany.pdf
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx
DOCZał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
DOCZał nr 13 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc
PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML