Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Kietrz, dn. 10.06.2021 r.

WOP.526.17.2021.EH

 

 

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Burmistrz Kietrza informuje, że do dnia 9 czerwca 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania konkursowego: „Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Kietrz”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z powyższym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.  

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna-Bator

 

 

Wersja XML