Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach informuje

Brak opisu obrazka

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie, tj.: rozpoczęciem prac polowych, zwiększoną aktywnością turystyczną, zbieraniem runa leśnego  itp., przekazuje materiały informacyjnie w celem rozpowszechnienia  wśród hodowców trzody chlewnej.

 

PDF1. Zasady ochrony świń przed ASF.pdf
PDF2. Zasady bioasekuracji.pdf
PDF3. Wymogi dot. zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.pdf
PDF4. Dobre praktyki- ulotka.pdf
PDF5. Załącznik do ulotki.pdf
PDF6. Informacja graficzna.pdf
PDF7. Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia.pdf
PDF8. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.pdf

 


 

Wersja XML