Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Kietrzu, czynnie współdziała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolu (szkolenia oraz opracowywanie i zatwierdzanie planów Z.K, O.C, Powodziowego i innych) z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głubczycach oraz ościennymi GCZK z Głubczyc, Baborowa i Branic (wspólne organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu Z.K, Z.O, i O.C). Współpraca z Powiatową P.S.P w Głubczycach w zakresie organizowania szkoleń dla strażaków ochotników, rocznych przeglądów sprzętu i wyposażenia jednostek OSP Gminy Kietrz z Naczelnikami i Prezesami z 9 jednostek OSP gminy, wszystkimi sołtysami oraz Prezesami i Dyrektorami firm i zakładów pracy Gminy Kietrz (podpisane Porozumienia w razie sytuacji kryzysowych z ,,Hydrokanem” i Kombinatem Rolnym z Kietrza).

 

W razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia lub zdarzenia typu:

- pożary,

- wypadki,

- podtopienia,

- brak prądu,

- brak wody,

- brak gazu,

- gniazda szerszeni i os,

- barszcz Sosnowskiego,

- inne /bezdomne psy, koty…/,

należy dzwonić na numery telefonów:

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzsowego w Kietrzu

- tel. 77 485 43 56 w. 15

 

Komisariat Policji w Kietrzu 

- tel. 77/ 471 17 50 – całodobowo

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

- tel. 77/ 471 08 50 i 51, 77/ 485 20 71
 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Kietrzu podaje numery alarmowe:

112 - numer alarmowy

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

987 - woj. zarządzanie kryzysowe,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe

Wersja XML