Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

#LiczySięKażdy

Brak opisu obrazka

 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?

- od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć udział: poprzez:

- samospis internetowy: spis.gov.pl

- infolinię, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99

- rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni

- osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania

 

NSP 2021 - czego będą dotyczyć pytania:

- charakterystyki demograficznej

- aktywności ekonomicznej

- poziomu wykształcenia

- niepełnosprawności

- migracji wewnątrz kraju i poza granicą 

- przynależności etniczno-kulturowej

- gospodarstwa domowego i rodziny

- zasobów mieszkaniowych

 

Obowiązek ustawowy

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

 

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML