Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu:

 

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13 o powierzchni 0,2759 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 27.04.2021r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

 

Kietrz, 27.04.2021 r.

 

Wywieszono na tablicy przed siedzibą Urzędu

Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 27.04.2021 r. do 04.05.2021 r.

 

           

 

 

 

 

 

Wersja XML